อิมแพค เปลี่ยนที่ดินเปล่า ริมทะเลสาบ 50 ไร่ ให้เป็นสวน ต้นกล้วย 1 หมื่นต้น!

อิมแพค เปลี่ยนที่ดินเปล่า ริมทะเลสาบ 50 ไร่ ให้เป็นสวน ต้นกล้วย 1 หมื่นต้น!

อิมแพค เนรมิต ที่ดินเปล่า 50 ไร่ ริมทะเลสาบเมืองทอง เป็นสวนกล้วย 10,000 ต้น รองรับพื้นที่ทางการเกษตร ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. เฟสบุ๊ก IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center ได้เผยภาพที่ดินรกร้างว่างเปล่า ริมทะเลสาบเมืองทอง เนื้อที่กว่า 50 ไร่ ให้กลายเป็น สวนกล้วยกว่า 10,000 ต้น ซึ่งได้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

จากความประสงค์ของซีอีโอ คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ 

ที่ต้องการนำที่ดินเปล่า 50 ไร่ริมทะเลสาบเมืองทองธานี มาสร้างประโยชน์ทำโครงการเกษตรปลูกต้นกล้วย เพื่อเป็นวัตถุดิบสนับสนุนครัวอิมแพ็คและแบ่งปันช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ รวมถึงการสร้างพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เมืองทองธานีน่าอยู่

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โครงการสวนเกษตรแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น โดยการเกลี่ยหน้าดิน จากนั้นเลือกกล้าพันธุ์กล้วยจาก จ. นครนายก 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นทุนน้อย ดูแลง่าย โตไว ออกผลผลิตได้เร็ว มาปลูก และทีมอิมแพ็คช่วยกันดูแลรดน้ำ ตัดหญ้า ผ่านมา 4-5 เดือนต้นกล้วยเหล่านั้นเติบโต และไม่นานคงออกหน่อ ออกผล ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมากแน่นอน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ต่อพรกฉุกเฉิน ไปอีกสองเดือน หรือจนไปถึงวันที่ 31 ก.ค. เพื่อบูรณาการแก้โควิด นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 18 ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรคประจำถิ่นตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 18 ออกไปอีก 2 เดือน ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19

“การขยายเรื่องของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งนี้ก็เพื่อช่วยเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด-19 ร่วมกัน เหมือนทุกครั้งที่ต่ออายุในการขยายเวลากฎหมายฉบับนี้” นายธนกรกล่าว

ครม. ไฟเขียว โครงการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์

ครม. อนุมัติดำเนินโครงการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ วงเงินลงทุน 1,345 ล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้หลังเกษียณ 3 หมื่นบาท วันที่ 24 พ.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินโครงการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรอบวงเงิน ประมาณ 1,345.934 ล้านบาท

ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อมีผู้เช่า (Leasehold) ห้องพักแล้วทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้องพักอาศัยแล้ว 1,310 ราย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิการพักอาศัย 30 ปี สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

สาระสำคัญของโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์ มีดังนี้

– วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการหารายได้ให้กับธพส. และรัฐ

– ผังโครงการ ฯ ประกอบด้วย

อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 921 ห้อง

อาคารให้บริการ ส่วนกลาง

อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์ 

– คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ : มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 58 ปีนวันจองสิทธิ์และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี มีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือนโดยอาจจะเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุเช่นเงินบำนาญ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลานก็ได้

– สิทธิประโยชน์ในการเข้าพักที่พักอาศัย : สิทธิที่พักอาศัย 30 ปี ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น เว้นแต่ขายคืนให้ผู้บริหารโครงการ ฯ และไม่ตกทอดทายาท

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิที่ไม่รุนแรง สามารถใช้ห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 

กรณีเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงแต่ยังสามารถอาศัยอยู่ในห้องพักได้ โดยมีญาติหรือผู้ดูแล

กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแลในระยะยาว จะได้รับสิทธิการอยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี เมื่อห้องว่าง

กรณีเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยระยะท้ายที่คาดว่าจะเสียชีวิตภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้บริการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายใน Hospice Zone สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อและเงื่อนไขผ่อนเป็นพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป