ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุ อันตรายต่อสุขภาพ เป็นข่าวปลอม

ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุ อันตรายต่อสุขภาพ เป็นข่าวปลอม

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันว่าเป็น ข่าวปลอม กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุ ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุ ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่ามีการสั่งห้ามใช้เตาไมโครเวฟ 

เนื่องจากมีการพบว่าเตาไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนนั้น ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า หลักการทำงานของเตาไมโครเวฟเป็นการใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านเข้าไปในอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่นของโมเลกุลของน้ำในอาหาร เมื่อโมเลกุลของน้ำสั่นจะเกิดความร้อนขึ้นจนทำให้อาหารสุก ซึ่งกลไกการทำงานไม่มีรังสีเกิดขึ้นเลย จึงไม่มีการตกค้างของรังสีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง เรื่องที่แชร์ในสื่อออนไลน์ยังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ อันตรายที่กล่าวอ้างจึงไม่เป็นความจริง

โดยปกติเตาไมโครเวฟที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะมีความปลอดภัยสูง คลื่นไมโครเวฟที่ออกมาจากเตาไมโครเวฟนั้น เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว ไม่ทำให้โมเลกุลของสารเปลี่ยน และไม่มีการตกค้างจึงไม่มีอันตราย อีกทั้งมีโอกาสน้อยมากที่เตาไมโครเวฟจะมีคลื่นรั่วออกมาเกินจากระดับมาตรฐาน มอก.1773-2542 กำหนด (ที่ระยะ 5 เซนติเมตรจากผิวเตารั่วได้ไม่เกิน 5 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร)

ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากเตาไมโครเวฟที่มีความเก่ามาก ๆ เป็นสนิมผุ วัสดุเคลือบลอก บานพับประตูชำรุด หรือกระจกแตก ซึ่งอาจมีคลื่นไมโครเวฟรั่วออกมา หากมีความเข้มข้นพอจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวได้ และบางคนที่ชอบเอาหน้าไปใกล้เตาไมโครเวฟเพื่อดูอาหารก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรเข้าใกล้เตาไมโครเวฟขณะเครื่องกำลังทำงาน เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟไม่สามารถมองเห็นได้และไม่มีกลิ่น ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัด

และสำหรับประชาชนที่สนใจตรวจสอบการรั่วของเตาไมโครเวฟ สามารถนำเตาไมโครเวฟมาตรวจได้ที่ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในเวลาราชการ สำหรับเตาไมโครเวฟที่ผ่านการตรวจรับรองความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดที่เตาไมโครเวฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เรื่องที่แชร์ในสื่อออนไลน์ยังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ และกลไกการทำงานของเตาไมโครเวฟ คือใช้คลื่นไมโครเวฟทำให้เกิดการสั่นที่โมเลกุลของน้ำในอาหาร จึงไม่มีการเกิดรังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด

คลื่นจาก เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ คือสาเหตุทำให้ แท้งลูก เป็นข่าวปลอม

ตามที่มีการเผยข้อความแจ้งเตือน เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เป็นสาเหตุทำให้ แท้งลูก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความที่กล่าวถึงสาเหตุการแท้งลูก ว่ามาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ชี้แจงว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องวิทยุคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุในระดับต่ำจึงไม่มีผลต่อทารกในครรภ์

ซึ่งการแท้งทารกหรือการเกิดความผิดปกติของทารก และจะมีความเป็นไปได้หากร่างกายสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่มีระดับความแรงสูงเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น 2-2.5 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้นำมาตรฐานสากลสำหรับการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุมาบังคับใช้ ขีดจำกัดหรือเกณฑ์สำหรับการสัมผัสคลื่นดังกล่าวสำหรับประชาชนทั่วไปได้ถูกออกแบบไว้เพื่อป้องกันผู้คนทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่อาจสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ สำนักงาน กสทช. มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้แน่ใจว่าการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากกสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 02 6708888

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป